Sektörel güvensizlik!

TÜİK, aralık ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini açıkladı. İnşaat sektörü güven endeksindeki düşüşün endişe verici bir tablo çizdiği görülüyor.

Hizmet ve perakende sektörlerinde ise 2 aydır toparlanmanın devam ettiği görülse de yine de 2018’in başında sahip olunan güven seviyesinin yakalanamadığı izleniyor.

Verilerin detaylarına baktığımızda;

Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 79,8 iken, aralık ayında yüzde 2,2 oranında artarak 81,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 1,6 ve yüzde 0,7 artarak 75,3, 75,6 ve 93,7 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aralık ayında yüzde 6,3 oranında artarak 96,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13,1, yüzde 4,6 ve yüzde 3,3 artarak 76,4, 118,1 ve 94,7 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise bir önceki ayda 56,6 iken, aralıkta yüzde 2,1 oranında azalarak 55,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 13,5 azalarak 39,3 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 5,5 artarak 71,5 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Bu anlamda bakıldığında her ne kadar hizmet ve perakende sektöründe endekste yükselişler görülse de hala her üç sektör analizinde de 100 seviyesinin altında kalındığı ve geleceğe yönelik kötümserliğin sürdüğünü söyleyebiliriz.

Hatırlatalım dün TCMB tarafından açıklanan Finansal Hizmetler güven endeksinin de düşüş gösterdiği görülmüştü.

Lasă un răspuns