Sanayinin tercihi OSB

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan „2023’e Doğru Türkiye’de OSB’lerin Dönüşümü” raporu, sanayicilerin yüksek kaliteli altyapı ve öngörülebilir yatırım ortamından dolayı OSB’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Sanayicilerin yüzde 77’si OSB’lerin firmaların verimliliğinde olumlu etkisi olduğunu düşünürken, yüzde 71’i bugün aynı yatırımı yapsa yine OSB’yi seçeceğini belirtiyor. Rapor, OSB’lerin altyapı hizmet imkanları sağlayarak firmaların hem finansman yükünü hafiflettiğini hem de rekabet gücünü arttırdığını bir kez daha ortaya koydu.

‘TEKNOLOJİK OSB’ İHTİYAÇ

Rapora göre, firmaların yenilikçiliğinin artırılmasında, OSB’ler içinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurulması ve işletilmesi, dijitalleşme ve sanayi 4.0 konusunda kapasite artırıcı programlar düzenlenmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önem taşıyor.

Source:yenisafak.com

Lasă un răspuns