RÜZGAR ENERJISINDE 2023 YILINDA RADIKAL BÜYÜMEYE ULAŞILDI

Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kurulumlarına yönelik yatırımlar artıyor. Bu bağlamda 2023 yılında rüzgar enerjisi özelinde şimdiye kadarki en radikal büyüme rekoru kırıldı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) bu yılki Küresel Rüzgar Raporu‘na göre, küresel rüzgar endüstrisi 2023 yılında 117 GW’lık rekor bir yeni kapasite kurdu. Bu yeni rüzgar enerjisi kurulumları özelinde şimdiye kadarki en iyi yıl oldu. Buna rağmen rapor, yapılması gereken çok şeyin olduğunun da altını çiziyor.

Rüzgar, 2023’te yüzde 50 büyüdü

Rüzgar enerjisinde 2023 yılında radikal büyümeye ulaşıldı
COP28 iklim hedeflerine ulaşmak ve küresel 1,5 derecelik sıcaklık hedefini tutturabilmek için rüzgar endüstrisinin 2023’te 117 GW olan yıllık büyümesini kabaca üçe katlayarak 2030’a kadar en az 320 GW’a çıkarması gerekiyor. Öte yandan 2023 özelinde inşa edilen yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında 2022’ye kıyasla yüzde 50’lik radikal bir artış elde edilmiş durumda.

Rapora göre tüm kıtalarda 54 ülke yeni rüzgar enerjisi kurulumları gerçekleştirdi. Yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında ilk 5 pazar ise sırasıyla Çin, ABD, Brezilya, Almanya ve Hindistan oldu. Esasında ilk 5 ülkeye bakmak biraz aldatıcı zira Çintek başında 2023 yılında 75 GW‘lık yeni tesis kurulumuyla rekorları altüst ederken küresel toplamın yaklaşık yüzde 65’ini oluşturdu.

Rüzgar enerjisinde 2023 yılında radikal büyümeye ulaşıldı
İkinci sıradaki ABD’nin kurulumu yaklaşık 6 GW olurken üçüncü sıradaki Brezilya 2023 yılında 4,8 GW rüzgar santrali kurmayı başardı. Bölgesel olarak bakıldığında ise Asya-Pasifik bölgesinde rüzgar santrali kurulumlarında yüzde 106, Latin Amerika da yüzde 21, Afrika ve Orta Doğu’da yüzde 182 oranında bir büyüme kaydetti.

Küresel kümülatif rüzgar enerjisi kapasitesi 2023’te ilk defa 1 terawatt (TW) baremini aştı ve yıldan yıla yüzde 13’lük büyümeyle şu anda 1.021 GW’a ulaştı. Karasal rüzgar santrali kurulumlarına bakıldığında ise 106 GW ile en iyi yıla imza atıldı. Açık deniz kurulumları ise 10,8 GW oldu.

SURSA:https://www.donanimhaber.com/ruzgar-enerjisinde-2023-yilinda-radikal-buyumeye-ulasildi–176445

Lasă un răspuns