İŞLETMELERIN E-IHRACATTA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞI 12 SORUN

Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliğiyle yayımlanan ‘Türkiye’deki KOBİ’lerin E-Ticaret Görünümü’ raporuna göre, işletmelerin e-ihracat faaliyetleri sırasında sıklıkla karşılaştıkları sorunlar şöyle…

Amazon Türkiye, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek ve KOBİ’lerin elektronik ticarette hem iç hem dış pazarlara erişiminde karşılaşılan zorlukları ortaya koymak amacıyla, Türkiye’nin 28 farklı ilinden 2 bin 89 işletmenin katılımıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliğiyle yayımlanan ‘Türkiye’deki KOBİ’lerin E-Ticaret Görünümü’ raporunda; Türkiye genelindeki KOBİ’lerin mevcut durumlarını ve e-ihracata yönelik bakış açılarını ortaya koyan anket sonuçları yer alıyor.

Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 76,8’i e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, sadece yüzde 23,2’si e-ihracat kavramını bildiği belirtiliyor. Bir diğer önemli bulguya göre; ankete katılan KOBİ’lerin yalnızca yüzde 4,1’i hâlihazırda e-ihracat faaliyetlerini sürdürüyor.

Rapora göre, işletmelerin e-ihracat faaliyetleri sırasında sıklıkla karşılaştıkları sorunlar ise şöyle…

1 Pazar araştırması ve pazara ulaşma

Pazar araştırması ve pazara ulaşma

2 Pazarlama ve tanıtım

 Pazarlama ve tanıtım

3 Lojistik sorunlar (ürün teslimatında gecikmeler, vb.)

Lojistik sorunlar (ürün teslimatında gecikmeler, vb.)

4 Hedef pazarların satış koşulları ve mevzuatına uyum

 Hedef pazarların satış koşulları ve mevzuatına uyum

5 Pazaryeri operatörlerinin kurallarına uyum sağlama

 Pazaryeri operatörlerinin kurallarına uyum sağlama

6 Gümrük işlemleri

 Gümrük işlemleri

7 Ürün iadesine ilişkin sorunlar

Ürün iadesine ilişkin sorunlar

8 Farklı döviz kurları

Farklı döviz kurları

9 Pazaryeri operatörlerinin sunduğu güvenli ödeme seçenekleri ve banka  anlaşmalar

Pazaryeri operatörlerinin sunduğu güvenli ödeme seçenekleri ve banka  anlaşmalar

10 Yabancı dil kullanım

Yabancı dil kullanım

11 Yurtiçi mevzuat

Yurtiçi mevzuat

12 Yurtdışı standartlarla uyum

Yurtdışı standartlarla uyum

SURSA:https://www.ekonomist.com.tr/haberler/isletmelerin-e-ihracat-faaliyetleri-sirasinda-siklikla-karsilastigi-12-sorun–50413/11

Lasă un răspuns