HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü ile 35 milyar TL’lik değer yaratılacak

HİTAM Ortak Girişimi iş birliği başlatılmaya hazırlanan ‘HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü’ projesinin 35 milyar liralık ekonomik değer yaratması öngörülüyor. Arnavutköy’ün Hadımköy mahallesinde bin 650 dönüm üzerinde kurulacak üssün yaklaşık 5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde, 5 kooperatiften oluşan HİTAM Ortak Girişimi iş birliğiyle Arnavutköy’ün Hadımköy mahallesinde bin 650 dönüm üzerinde başlatılmaya hazırlanan „HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü” projesinin lansmanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Lansmanda verilen bilgiye göre, 5 milyar TL’lik yatırımla mikro ve küçük işletmelerin orta ölçekli büyüklüğe erişimini sağlayarak OSB’lere geçişini kolaylaştıracak proje; mobilyacıları, otomotivcileri, inşaat, otomobil yedek parça üreticilerini bir araya getirecek ve 3 bin 500 işyeri ile üretim ve ticaretin merkezi olması planlanıyor.

Yaklaşık 5 yılda tamamlanması planlanan HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü’nün Türkiye’nin sanayi, ticaret ve büyümesine katkı sağlayarak 35 milyar TL’lik değer yaratması öngörülüyor. 54 dönüm ortak alanıyla üssün yılda 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

„Yaşanan ‘sanayisizleşme’ sürecine karşı bir atak”

HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısında konuşan Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 81 il ve 120 lokasyonda ‘Üretim ve Ticaret Üsleri’ni yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. „Her yıl 2 bin küçük ve mikro işletmeyi orta büyüklüğe taşımak hedefi, 10 yıl sonra 20 bin işletme ve ülke ekonomisine üretim bazlı 200 milyar dolar katkı anlamına gelmektedir” diyen Kaan, projenin küresel ölçekte sanayinin göreceli olarak önemini yitirmesi ve rekabetçiliğini kaybetmesiyle birlikte yaşanan ‘sanayisizleşme’ sürecine karşı bir atak olduğunu söyledi.

Bu projenin MÜSİAD’ın yeni dünya sisteminin gereklerine uygun olarak yapılandırdığı Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi’nin sorumluluğu altında gerçekleştirildiğini belirten Kaan, „Üretim ve Ticaret Üsleri Modelimizi devletimizin ilgili mercilerine sunduk. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) bir gündem maddesi olarak tartışılan bu model, TC Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Devlet Himayesi, ‘Hükümet talimatı’ olarak alındı. Bundan büyük gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

„Türkiye’nin KOBİ kalitesi artırılacak”

HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Oktay Dede ise „İzole üretim üsleri olarak kullanılabilecek bu üsler, üretimin ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır. Böylece hem sanayileşme politikalarında küçük işletmelerin de sisteme dahil edilmesi sağlanacak hem de ekonomisi büyük oranda KOBİ’ler tarafından idame ettirilen Türkiye’nin KOBİ kalitesi artırılacaktır.” dedi.

Dede, üsse ile yaratılması hedeflen ekonomik değere ilişkin şu bilgileri verdi: „Her yıl, 2 bin adet mikro ve küçük işletmeyi, orta ölçekli işletme büyüklüğüne taşıyacak bu projeksiyon; 10 yıl sonra 20 bin işletmeyle her yıl üretim bazlı Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) 200 milyar dolar ve istihdama 4 milyon ilave çalışan katkı sağlamayı da öngörmektedir. Halihazırda 2021 yılında bitmiş, devam eden ve bitecek ilk 3 projemizde toplam, 6 milyar TL’lik yatırıma karşılık, 40 milyar TL katma değer üreteceğiz. Bu projelerin hiçbirinde şimdiye kadar herhangi bir tahsis, teşvik yada hibe kullanımı söz konusu değildir. 2021 yılında planladığımız arazi yatırımımız 21 milyar TL olup yıllara sarih yatırımın üreteceği katma değer miktarı 250 milyar TL’dir.”

SURSA:https://www.dunya.com/ekonomi/hitam-uretim-ve-ticaret-ussu-ile-35-milyar-tllik-deger-yaratilacak-haberi-617449

Lasă un răspuns