FONDURI UE 2024: PERIOADA DE ÎNSCRIERI LA AJUTOARELE DE MAX. 1,5 MILIOANE EUR PENTRU ACHIZIȚII DE TRACTOARE, COMBINE ȘI ALTE UTILEJE AGRICOLE. ANUNȚ OFICIAL AFIR 4.1.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat, joi, perioada în care fermierii și formele asociative vor putea solicita online ajutoare europene cu valori maxime de 350.000-1,5 milioane de euro pe proiect pentru a-și cumpăra tractoare, combine și alte utilaje agricole, în cadrul submăsurii PNDR 4.1.1- investiții în exploatații agricole. 

În perioada 25.06.2024, ora 09.00 – 24.09.2024, ora 16.00, se deschide prima sesiune din anul 2024 de depunere online a cererilor de finanțare pentru Măsura 4 „Investiții în active fizice”, submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta P4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole la nivelul fermei (vegetal)”. 

Potrivit anunțului oficial al AFIR, fondurile disponibile pentru componenta P4.1.1 sunt de 310.515.188 EUR, împărțite astfel:

 • 198.000.000 euro pentru componenta toate culturile exceptând sfecla de zahăr și formele asociative;
 • 61.000.000 euro pentru componenta sfecla de zahăr inclusiv formele asociative din sector; 
 • 51.515.188 euro pentru componenta formele asociative, altele decât cele din sectorul sfeclă de zahăr.

PRAGURILE MINIME de selecție ale proiectelor sunt de 56, 32, respectiv 44 de puncte

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

Pentru toate culturile exceptând sfecla de zahăr și formele asociative

 • 90 de puncte (25.06 – 24.07.2024)
 • 80 de puncte (25.07 – 24.08.2024)
 • 56 de puncte (25.08 – 24.09.2024)

Pentru sfecla de zahăr inclusiv formele asociative din sector:

 • 75 de puncte (25.06 – 24.07.2024)
 • 68 de puncte (25.07 – 24.08.2024)
 • 32 de puncte (25.08 – 24.09.2024)

Pentru formele asociative, altele decât cele din sectorul sfeclă de zahăr:

 • 88 de puncte (25.06 – 24.07.2024)
 • 73 de puncte (25.07 – 24.08.2024)
 • 44 de puncte (25.08 – 24.09.2024)

De menționat că, inițial, Ministerul Agriculturii anunțase că bugetul acestei sesiuni este de „peste 200 de milioane de euro”.

Valoarea ajutoarelor care pot fi accesate pentru fiecare proiect diferă astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 •     350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă(inclusiv tineri fermieri).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 •     400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 •     400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

 • a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv (nu se aplică formelor asociative).
 • b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului;
 • d) Investițiilor colective (se aplică formelor asociative).

Beneficiarii eligibili sunt:

 • Fermieri (organizați ca PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice),
 • societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat),
 • cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători.

Fermierii și formele lor asociative pentru sectorul vegetal vor putea depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole, în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturi furajere destinate hranei animalelor și plante tehnice, precum și culturi horticole, inclusiv cele pomicole și în spații protejate. Vor beneficia de alocări distincte proiectele care prevăd achiziții de utilaje agricole specifice culturii sfeclei de zahăr și cele depuse de formele asociative.

Obiectivele declarate ale finanțării:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții.
 • Beneficiind de o alocare de peste 200 de milioane euro, sesiunea va fi dedicată Cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectorul vegetal. Prin accesarea pachetului  4.1.1 se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole, în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturi furajere destinate hranei animalelor și plante tehnice, precum și culturi horticole, inclusiv cele pomicole și în spații protejate.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală.

SURSA:https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-2024-perioada-inscrieri-ajutoare-achizitii-tractoare-combine

Lasă un răspuns