FONDURI EUROPENE 2024: MAX. 350.000-MAX. 1,5 MILIOANE EUR PENTRU FERMIERI, SĂ-ȘI CUMPERE TRACTOARE, COMBINE ȘI ALTE UTILAJE AGRICOLE. GHIDUL OFICIAL DE FINANȚARE 4.1.1

A apărut Ghidul solicitantului, în varianta finală, pentru fermierii (insclusiv SRL, PFA, cooperative) care vor să acceseze granturi cu valori maxime de 350.000 EUR – 1,5 milioane EUR pe proiect, pentru a-și dota fermele cu tractoare, combine și alte utilaje agricole, prin intermediul submăsurii 4.1.1, finanțate de fonduri europene.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat vineri Ghidul oficial pentru Submăsura 4.1 – Exploatații agricole – componenta 4.1.1. din Planul Național de dezvoltare Rurală (PNDR). După încă 7 zile, AFIR va putea să deschidă sesiunea de depunere a proiectelor pe site-ul său oficial, urmând să facă un anunț în acest sens.

Această sesiune este dedicată Cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectorul vegetal.

Bugetul alocat acestei linii de finanțare este de peste 200 de milioane de euro. Din acești bani, beneficiarii eligibili vor putea accesa ajutoare nerambursabile astfel în proporţie de la 30% până la maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Restul din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de beneficiari din surse proprii.

Valoarea ajutoarelor care pot fi accesate pentru fiecare proiect diferă astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 •     350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă(inclusiv tineri fermieri).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 •     400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

 •     400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

 • a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv (nu se aplică formelor asociative).
 • b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului;
 • d) Investițiilor colective (se aplică formelor asociative).

Calculează AICI valorile SO (standard output).

Beneficiarii eligibili sunt:

 • Fermieri (organizați ca PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice),
 • societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat),
 • cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători.

Fermierii și formele lor asociative pentru sectorul vegetal vor putea depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole, în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturi furajere destinate hranei animalelor și plante tehnice, precum și culturi horticole, inclusiv cele pomicole și în spații protejate. Vor beneficia de alocări distincte proiectele care prevăd achiziții de utilaje agricole specifice culturii sfeclei de zahăr și cele depuse de formele asociative.

Obiectivele declarate ale finanțării:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții.
 • Beneficiind de o alocare de peste 200 de milioane euro, sesiunea va fi dedicată Cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectorul vegetal. Prin accesarea pachetului  4.1.1 se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole, în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturi furajere destinate hranei animalelor și plante tehnice, precum și culturi horticole, inclusiv cele pomicole și în spații protejate.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală.

 

SURSA:https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-2024-fermieri-tractoare-combine-utilaje-agricole-ghid-oficial

Lasă un răspuns