Ekonomi yönetiminden fintech harekatı

SEFER YÜKSEL

Adını ‘finansal teknolojiler’in kısaltmasından alan ‘fintech’, son dönemde girişimcilerin dünyasında en çok gündemde olan sözcüklerden biri. Finansal hizmetlerde uygulamalar, süreçler, ürünler ve iş modellerinde teknolojiden faydalanarak inovasyon yaratan fintechlerin tüm dünyadaki hızlı yükselişi ekonomi yönetimini de harekete geçirdi. Bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11 Aralık Salı günü yaptığı konuşmasında „Fintechler yakından takip ettiğimiz konulardan” demişti. Bakan Albayrak’ın bu sözlerinin ardında, ekonomi yönetiminin yapacağı geniş bir ‘Fintech Çalıştayı’ olduğu ortaya çıktı. Şöyle ki, 17 Aralık Pazartesi günü Ankara’da, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ev sahipliğinde büyük bir fintech çalıştayı yapılıyor. Bankacılık sektörü, ödeme sistemleri sektörü ve finans sektörünün diğer paydaşlarının davet edildiği çalıştayda oluşturulacak çalışma gruplarıyla fintechler detaylı bir şekilde masaya yatırılacak ve yol haritası çıkartılacak.

 

ÇALIŞMA GRUPLARINA SORULAR GÖNDERİLDİ     

Bu kapsamda ekonomi yönetimi zirveye katılacak ve oluşturulacak çalışma gruplarının üzerinde tartışacağı konu ve soruları hazırladığı ve katılımcılara gönderdi. Çalışma gruplarınca üzerinde tartışılacak sorular ise şu şekilde belirlendi.

Mevcut duruma yönelik sorular:

-Sektörünüzde fintech alanında gelişimin sağlanması/geliştirilmesinin önündeki en önemli engeller nelerdir? Öncelik sıralamasına göre belirleyiniz.

  1. Düzenleme eksikliği
  2. Düzenlemelerin getirdiği kısıtlar/engeller
  3. Yetişmiş eleman eksikliği
  4. Teşviklerin yetersizliği
  5. Tanıtım eksikliği
  6. Rekabete ilişkin sorunlar

– Sektörünüzde start up firmalarının ağırlığı nedir? Bu firmalar tarafından kuruluşunuza tanıtılan projeler, iletilen talepler var mı?

– Sektörünüzde fintech’ten yararlanma durumu nasıldır? Hangi alanlarda fintech  gelişmelerinden yararlanılıyor?

– Sektörünüzde teknoloji hizmetleri nasıl sağlanıyor (kendi şirketleriniz, büyük şirketler, startup’lar)?

– Fintech’in ülke ve sektör için potansiyelini değerlendirebiliyor muyuz? Değerlendirebiliyorsak nasıl?

-Değerlendiremiyorsak nedenleri nelerdir?

Fayda ve risklere yönelik sorular:

– Fintech’in ülkemize/sektörünüze nasıl katkılar sağlayabilir, ne tür riskler doğurabilir? Bu çerçevede önemli gördüğünüz alanlar (teknoloji/hizmet) öncelik sırasıyla nelerdir?

-Fintech’in faydalarından daha etkin bir şekilde yararlanabilmek ve olası riskleri yönetmek için neler yapılabilir? (sektör, diğer sektörler, düzenleyici otoriteler ve devlet, teknoloji firmaları, startuplar açısından)

Düzenlemeye yönelik sorular:

-Yenilikçiliği engelleyen mevcut düzenlemeler ve kurallar nelerdir?

-Yenilikçiliği teşvik etmek için eklenmesi gereken yeni düzenlemeler ve kurallar nelerdir?

Projelere yönelik sorular:

-Sektörünüzde devreye alınması halinde ülkemizi küresel ve/veya bölgesel ölçekte öne çıkaracak projeler nelerdir? Hangi konulara öncelik verilmelidir?

-Yaşanılan problemlerin ve karşılaşılan sorunların çözülmesi durumunda gelecekte yapılacak projelerin ya da çalışmaların ülkemiz ve sektör açısından muhtemel faydaları nelerdir? Spesifik bir örnekle açıklayınız.

 

İş birliği ve taleplere yönelik sorular:

– Fintech alanında farklı sektörler arasında iş birliği gerekli mi? Bu kapsamda neler yapılabilir?

-Ulusal ölçekte fintek konusunda bir yapılanmaya ihtiyaç var mıdır? Fintek Ulusal strateji/vizyonuna nasıl katkı sağlanabilir?

-Fintech firmaları ile kural koyucu otoritelerin daha kolay etkileşim içinde olması için ne gibi hizmetler sağlanabilir?

-Yenilikçiliği teşvik etmek için kural koyucu otoritelerin ne gibi roller üstlenmesi gerekir?

-Sektörünüzde fintech konusunda kamu kurumlarından beklentileriniz nelerdir?

Fintech’in geleceğine yönelik sorular:

-Ülkemizin Fintek alanında gelişerek bir merkez olması projesine kimin öncülük etmesini tercih edersiniz- devlet, özel sektör, üçüncü bir taraf?

-Fintech alanında özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilmek adına ülkemizde neler yapılabilir?

-Fintech alanında, üniversitelerde konu ile ilgili dersler eklenmesi ya da lisans/yüksek lisans programları eklenmesi dışında, kalifiyeli insan kaynağı yetiştirebilmek adına neler yapılabilir?

– Finansal Teknolojilerin daha fazla insana ulaşabilmesi için mevcut durumda neler yapılmakta ve gelecekte neler yapılabilir?

Lasă un răspuns