Doğu Karadeniz’den 126 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı  Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, TrabzonRizeArtvin ve  Gümüşhane‘den geçen yıl 1 milyar 189 milyon bin 356 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İllere göre dağılımda Trabzon‘dan 952 milyon 191 bin 378 dolarlık,  Rize‘den 148 milyon 636 bin 478 dolarlık, Artvin‘den 53 milyon 45 bin 971  dolarlık ve Gümüşhane‘den de 35 milyon 127 bin 528 dolarlık ihracat  gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile  madencilik ürünlerinin dış satımda ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 633 milyon 694  bin 295 dolarının fındık ve mamulleri, 201 milyon 315 bin 893 dolarının yaş meyve  ve sebze ürünleri, 131 milyon 778 bin 872 dolarının madencilik ürünlerinden  oluştuğunu belirtti.

Bölge ihracatında en büyük yekunu tutan bu üç sektör dışında son  yıllarda sürekli gelişme gösteren su ürünleri ve mamullerinden 51 milyon 7 bin 10  dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Kalyoncu, otomotiv endüstrisi  sektöründen 34 milyon 736 bin 266 dolar, makine ve aksamları sektöründen ise 11  milyon 234 bin 765 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, her geçen yıl bölge illerinde gelişme gösteren sanayi  ürünleri ihracatının da toplamda 140 milyon 244 bin 812 dolara ulaştığına işaret  ederek, şu değerlendirmede bulundu:

„Sanayi ürünleri grubunda Trabzon’da üretimi yapılan ürün gruplarının  katma değer ihtiva eden ürünler olması bölge ekonomisi ve istihdamına büyük katkı  sağlamaktadır. Trabzon’da Ar-Ge çalışmaları ile üretilen otomotiv yedek  parçalarının dünyanın önde gelen markalarınca tercih edilmesi, inovatif ürün  olarak üretilen ısıtıcıların prestijli marka haline getirilerek ÇinHalk  Cumhuriyeti ve 60 ülkeye ihraç edilme başarısı, üretilen makinelerin Afrika‘nın  en ücra köşelerine dahi ihraç edilebilmesi, savunma sanayisi alanında üretilen  yüksek teknolojili ürünlerin belli başlı ülkelerin güvenlik kurumlarınca tercih  edilmesi, üretilen sıva makinesinin AB ülkelerine dahi ihraç edilebilme başarısı,  medikal ve sağlık alanında üretilen ürünlerin en gelişmiş ülke sağlık teşkilatı  tarafından tercih edilmesi, gururumuz Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi  ihracatçısının büyük başarılarıdır.”

İhracat yapılan pazar çeşitliliğinin her geçen yıl arttığını belirten  Kalyoncu, şöyle devam etti:

„Bölge ihracatçılarımız dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapma başarısı  gösterdiler. 2018 yılında bölgemizden 126 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla  ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalyaAlmanya,  Gürcistan ve Fransa olmuştur. Önemli ihraç pazarlarımızdan olan bu ülkelerden  Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatımızda yaş meyve sebze ürünlerinde  ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar, ürünlerin sürekli geri iade edilmesi  gibi nedenlerden dolayı ihracatımızda düşüş yaşanmış, aynı şekilde 2018 yılı  Ağustos ayından itibaren de Gürcistan’ın Türk çimentosuna getirdiği kısıtlama  nedeniyle çimento ihracatımızın tamamen durmasından dolayı Gürcistan’a yönelik  ihracatımızda bir önceki yıla oranla düşüşler yaşanmasına sebebiyet vermiştir.  Bunun yanında, bölge ihracatçılarımız son yıllarda ihracat yapma başarısı  gösterdiği Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artışlar  yaşanmıştır. Bu ülkelerden de Vietnam, Ekvator, Hong KongTaylandBrezilya, Çin  Halk Cumhuriyeti ve Malezya‘ya önemli ihracat artışları yaşanmıştır. 2019  yılından ümitliyiz, geleneksel yakın komşu ülke ihraç pazarlarımızda yaşanan  sorunların çözülmesi ve ihracatçılarımızın yeni ihraç pazarlarına açılım  sağlaması ile ihracatımızın özlenen daha üst rakamlara ulaşacağını umuyoruz.”

Lasă un răspuns