Doğrudan pazarlamaya 2,1 milyar dolar

Türkiye’deki şirketlerin doğrudan pazarlamaya ayırdığı pay her geçen yıl artıyor. Sektörde çalışan 125 bin kişinin yüzde 60’ını kadınlar yüzde 82’sini ise 18-25 yaş arasındaki gençler oluştururken, 2020’de şirketlerin bu alana ayıracağı tutarın 2,1 milyar dolara, çalışan sayısının 150 bine ulaşması bekleniyor.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Gezer Demirci, doğrudan pazarlama sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye’de hızla geliştiğini belirterek, „Türkiye’deki şirketlerin doğrudan pazarlamaya ayırdığı pay her geçen yıl artıyor. Bu tutar 2020’de 2,1 milyar dolara, sektörün çalışan sayısı ise 150 bine ulaşacak.” dedi.

Demirci, doğrudan pazarlama sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada, derneğin, sektöre vizyon kazandırmak, sektörün sağlıklı büyümesini sağlamak, çalışanlar arasında iletişim kurmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve haksız rekabete karşı mücadele etmek amacıyla 2005 yılında kurulduğu bilgisini verdi.

30 yıllık geçmişi var

Doğrudan pazarlamayı, „Kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişimi faaliyetleri” olarak tanımladıklarını aktaran Demirci, Türkiye’de bu sektörün 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

4 ana disiplini var

Demirci, doğrudan pazarlama sektöründe çalışanların, kitlesel mecralar dışında birtakım iletişim araçlarıyla nihai tüketici ile markalar arasında bağlılık kurduğunu kaydederek, bu iletişim faaliyetlerinin „etkinlik pazarlaması”, „veri tabanına dayalı pazarlama”, „interaktif pazarlama”, ve „sahada ve satış noktalarında pazarlama” olmak üzere 4 ana disiplinde gerçekleştirildiğini anlattı.

Öğrenciler harçlıklarını çıkarıyor

Demirci, sektörde 49’u DPİD üyesi 100’den fazla ajans yer aldığını belirterek, çalışanların hem online hem offline eğitimler aldığını, bir üniversite öğrencisinin eğitimini sürdürürken aynı zamanda çalışarak harçlığını kazanabildiğini aktardı.

”Kadın ve gençleri istihdam eden önemli bir sektör”

Geleneksel pazarlama iletişimi yaklaşımlarının dışında kalan stratejiler ve yöntemlerin pazarlama bütçelerinden aldıkları payın her geçen gün arttığını ifade eden Demirci, alternatif mecraların kullanımının hızla yaygınlaştığını bildirdi.

Demirci, bu gelişmeye paralel olarak pazarlama hizmetleri sektöründe birbirinden çok farklı uzmanlık alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler doğduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

„Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektör hızla gelişiyor. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’de şirketlerin doğrudan pazarlamaya ayırdığı pay 1,7 milyar doları aşmış durumda. Çalışan sayısı ise 125 bine ulaştı. Doğrudan pazarlama sektöründe çalışan 125 bin kişinin yüzde 60’ı kadın, yüzde 82’si 18-25 yaş arasındaki gençlerden. Yani hem kadın hem de gençleri istihdam eden önemli bir sektör. 125 bin sigortalı çalışanımız, müşterilere almak istedikleri ürünle ilgili en geniş ve doğru bilgiyi verirken; markalara da müşterilerin talep ve beklentilerini ileterek ürünlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine destek sağlıyor.”

150 bin çalışana ulaşacak

Demirci, sektörün Türkiye’de hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, „Türkiye’deki şirketlerin doğrudan pazarlamaya ayırdığı pay da böylece her geçen yıl artıyor. Bu tutar 2020’de 2,1 milyar dolara, sektörün çalışan sayısı ise 150 bine ulaşacak. Yani büyük çoğunluğu kadın ve genç olan 150 bin istihdamı düşünürsek sektör çarpan etkisiyle 500 bine yakın bir sayıya ulaşacak.” diye konuştu.

„Mevzuat eksikliği nedeniyle istihdamda sorun yaşıyoruz”

Demirci, saha ve satış noktası disiplininde sundukları hizmetin bir bütün olduğunu belirterek, doğrudan pazarlamanın bu disiplinin markalar ile ajanslar arasında bir hizmet anlaşması olduğunu, bu hizmet anlaşması içerisinde nihai tüketiciye dokunmayı, markanın yüzü olmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu hizmeti yaparken nihai tüketicinin bulunduğu noktalarda hizmet verdiklerini dile getiren Demirci, bunu gerekirse Kadıköy iskelesinde, gerekirse Beyoğlu’nda herhangi bir caddede, gerekirse herhangi bir AVM’de verebildiklerini aktardı.

„Şu anda mevzuat konusunda saha ve satış noktası disiplininde önemli mevzuat eksikliğiyle karşı karşıyayız.” diyen Demirci, bu hizmeti verirken ciddi bir istihdam oluşturduklarını anlattı.

Demirci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın perakende noktalarında yaptıkları denetimler sırasında, „tanıtım elemanları” ile ilgili olarak mevzuat eksiklikleri nedeniyle geçici olacağına inandıkları birtakım pürüzler yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

„Bakanlığın yaptığı denetimler neticesinde tanıtım elemanlarının mevcut mevzuatla tanımlamakta bazı sıkıntılar tespit edildi. Dernek olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile iletişime geçerek meslek kodu aldık. Süreci sıkı sıkıya takip ettik. DPİD olarak hızlıca yeni bir çalışma dönemi başlattık. Benzer zamanlarda bakanlık temsilcileri ile çeşitli seviyelerde görüşmeler yaptık. Bu sayede iş modelimizi, sektörün dinamiklerini, kapsadığımız personel ve ticari büyüklüğün hacmini ve bu modelin sıradan bir işçi-işveren ilişkisinden ayrıştığı noktaları bakanlık yetkilileri ile değerlendirdik ve verimli geçtiğine inandığımız toplantılar gerçekleştirdik.”

„Talebimiz sektöre uygun esnek çalışma modellerinin mevzuata eklenmesi”

Demirci, gelinen noktada sektörün kendi içinde çok bilindik olan iş modelinin yasalar çerçevesinde net olarak tanımlanmamış olan bölümlerini, ilgili taraflar ve sorumluluklar kısmının hukuki bir çerçeveye oturtulmasını çok istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

„Bakanlıkla görüşmelerimizin ardından aldığımız öneri ve kritikler çerçevesinde hukuk kurulumuz çalışmalarına başladı. Bu sırada sorun çözümleninceye kadar bakanlık yetkilileri talebimiz üzerine konu ile ilgili bizlere ek süre de verdi. Saha ve satış disipliniyle 125 bin elemana ulaştık. Ancak mevzuattaki eksiklik devam ederse 30 yıldır bir yere gelmiş ve büyüme potansiyeli yüksek olan sektör geriye gidecek. 2020’de büyük çoğunluğu genç ve kadın olan 150 bin istihdama ulaşma öngörümüz de maalesef gerçekleşemeyecek.”

DPİD Yönetim Kurulu Başkanı Demirci, „Bu esnek çalışma modelinde de güvenceli bir esneklik ile mevzuat eksikliğini giderirsek sektörün bugün en büyük sorununu da çözmüş olacağız. Yani doğrudan pazarlama sektöründeki istihdamın önü mevzuatın Avrupa ile uyumlu hale getirilmesiyle açılacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sursa: yenisafak

Lasă un răspuns