Dış ticaret açığı %94 daraldı: iyi midir kötü mü?

Dış ticaret verilerine bakarken açığın hızla daralması esasında çok da olumlu bir hikaye anlatmıyor. Aksine, Türkiye ekonomisindeki iç talebe bağlı daralmanın ne kadar sert seyrettiğini teyit ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat %23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu verilerle beraber Ekim ayında dış ticaret açığı %93,8 azalarak 456 milyon dolara geriledi ki beklenti de zaten 0.5 milyar dolardı.  Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılınki Ekim ayında %65,6 seviyesinden, 2018 Ekim ayında %97,2’ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,5, ithalat %6,9 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %13,8 arttı

Türkiye’nin ihracat performansında ekonomik büyümesi ivmelenen Avrupa pazarının büyük payı var.  Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %13,8 artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında %49,4 iken, 2018 Ekim ayında %49,8 oldu.

Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Ekim ayında 1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta tarafındaysa ilk sırada Rusya var. Rusya’dan yapılan ithalat, 2018 yılı Ekim ayında 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,5 , imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,3 oldu.

Dış ticaret verilerindeki hızlı düzelme büyük oranda ithalattaki sert daralmadan kaynaklanıyor.  İhracat tarafı hem euro bölgesi ekonomisindeki talep artışının yansıması, hem de liranın seviyesi marjinal de olsa bir etki yaratmakta.  Ancak, dış ticaret verilerine bakarken açığın hızla daralması esasında çok da olumlu bir hikaye anlatmıyor.  Aksine, Türkiye ekonomisindeki iç talebe bağlı daralmanın ne kadar sert seyrettiğini teyit ediyor.  Ara malı ve tüketim ürünleri ithalatının seyri eksi büyüme verisini bir kez daha anlatıyor kısaca.

Source: Paraanaliz

Lasă un răspuns