Ce se întâmplă cu BANII ROMÂNILOR. O nouă ORDONANȚĂ dată PE FURIȘ!

La 1 ianuarie 2019, Guvernul ar trebui, conform promisiunilor, să mărească salariul minim pe economie. Dar cu ce cost? De câteva săptămâni se vehiculează tot felul de scenarii, care sugerează că România a ajuns la fundul sacului, iar Guvernul României ar fi nevoit să ia, începând cu anul viitor, măsuri de austeritate fără precedent.

Guvernul intenţionează să aprobe o ordonanţă de urgenţă de îngheţare în 2019 a salariilor, sporurilor şi indemnizaţiilor bugetarilor. Cel puțin așa susține Sorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă s-ar afla deja în circuitul de avizare. Acesta prevede, printre altele, renunțarea la plata orelor suplimentare, înghețarea salariilor militarilor și polițiștilor și neacordarea indemnizaţiei de hrană şi indemnizaţiei de vacanţă.

Iată principalele modificări:

– (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă).

– În anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, şi nici premii şi indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă reglementate de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2019 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

 

 

Sursa:evz.ro

Lasă un răspuns