Cât de bogaţi suntem. Românii au o avere de 415 mld. euro, care este maximul ultimului deceniu. Avuţia netă a unui român depăşeşte 21.000 de euro, iar datoria pe persoană se îndreaptă spre 1.610 euro

Fiecare român are, în medie, o avu­ţie netă de peste 21.000 de euro, în timp ce dato­ria pe persoană ajun­ge în România la aproa­pe 1.610 euro, potrivit datelor BNR din cea mai recentă ediţie a rapor­tului asupra sta­bilităţii financiare.

Populaţia din România a ajuns în primul se­mes­tru din acest an la active de aproape 1.929 de miliarde de lei (aproximativ 415 mld. euro), iar cea mai mare pon­dere, de 78%, revi­ne activelor imobiliare, potrivit datelor Băncii Naţionale.

Avuţia netă a populaţiei s-a majorat cu 4,6% în S1/2018 faţă de nivelul de la finele anului 2017, evo­lu­ţia fiind determinată atât de avansul activelor finan­ciare, cât şi de majo­ra­rea deţinerilor de active imo­biliare. În raport cu nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, creş­terea avuţiei nete a populaţiei a fost de 8%.

În acest an, avuţia netă a populaţiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu şi se apropie de vârful din anul de boom economic 2008, când ave­rea urcase la 2.047 mld. lei.

Activele financiare nete ale populaţiei s-au majorat în S1/2018 cu 2,1% faţă de sfârşitul anului 2017, până la 424,2 mld. lei, iar activele imobiliare au făcut un salt de circa 5,4%, până la 1.504,5 mld. lei, reiese din datele BNR. Datoria totală a populaţiei a ajuns la sfâr­şi­tul primului semestru din acest an la 147 mld. lei (31,6 mld. euro).

Activele financiare nete, calculate ca dife­ren­ţă între activele financiare şi pasivele finan­ciare (datorii), s-au dublat în acest an faţă de 2008, iar comparativ cu nivelul înregistrat în 2009, de 126 mld. lei, s-au majorat de mai mult de trei ori.

Activele imobiliare au în continuare cea mai mare pondere în structura avuţiei nete a românilor, cu toate că tendinţa a fost descendentă faţă de anii de boom economic, scăderea fiind determinată de ajustările de preţ înregistrate în anii de criză. În cadrul activelor imobiliare au fost incluse doar imobilele.

Datoria totală a populaţiei a ajuns în S1/2018 la 147 mld. lei, în creştere faţă de nivelul de 135,8 mld. lei din S1/2017 şi cel de la finele anului trecut, de 141,4 mld. lei. Ascensiunea a fost influ­en­ţată de majorarea creditării bancare, care repre­zintă cea mai mare parte a îndatorării populaţiei.

Îndatorarea totală a populaţiei raportată la PIB s-a redus uşor în condiţiile accelerării creşterii economice peste avansul înregistrat de creditare (de la 16,5% din PIB în luna iunie 2017 la 16,1% din PIB în luna iunie 2018).

Sursa:ZF.ro

Lasă un răspuns