Avrupa Halk Partisi, Merkezi Avrupa İstihbarat Ajansı kurulmasını istedi

Avrupa Halk Partisi, merkezi bir Avrupa İstihbarat Ajansı’nın kurulmasını önerdi. Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) demeç veren AP Milletvekili Andrey Kovaçev’in ifadesine göre, terörizm ulusal sınırları tanımıyor.

Terörizmle mücadele dünya ve Avrupa düzeyinde olmalıdır. Kovaçev, şunları belirtti: “İslami köktencilik, Facebook’ta oluşturulan ağlar ve potansiyel bir riskin bulunduğu diğer sosyal ağlarla ilgili olarak gençlerin radikalleşmesi ile herhangi bir bağlantısı olabilecek bilgileri toplayan bizim Bulgaristan’da Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) ve Bulgaristan Askeri İstihbarat Servisi olmak üzere AB ülkelerinde tüm istihbarat servislerini birleştirecek Merkezi Avrupa İstihbarat Ajansı kurulması için birçok kez çağrıda bulunduk.

Sokaklarda ne kadar polis ve asker olursa olsun, önleme yapılmadığı takdirde ve radikalleşebilir ve Avrupalı vatandaşların güvenliği için bir risk söz konusu olabilir potansiyel olarak riskli gruplarda bir ajan bulunmadığı takdirde Paris, Brüksel, Berlin, Avrupa’nın birçok yerinde yaşanan olaylara benzer olayları önleyemeyiz” dedi.

Lasă un răspuns