Ar-Ge harcaması dört katına çıktı

Ar-Ge harcamalarında en yüksek paya sahip ticari kesimin harcamaları bu dönemde 3 milyar liradan 17 milyar liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları yüzde 460 artışla 17 milyar liraya, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları yüzde 250 artışla 2,9 milyar liraya, yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge harcamaları ise yüzde 230 artışla 10 milyar liraya yükseldi.

KAMUDAN ATILIM

Sosyoekonomik amaçlı kamu harcamalarına bakıldığında geçen yıl „yeryüzünün keşfi ve kullanımı” yüzde 26 payla ilk sırada yer aldı. Bu alanda yapılan 740,5 milyon liralık Ar-Ge harcaması yapıldı. Kamunun Ar-Ge harcamalarında „savunma” yüzde 19,8 ile ikinci sırada yer aldı. Sosyoekonomik amaçlı kamu Ar-Ge harcamalarında tarım yüzde 16, endüstriyel üretim ve teknoloji sektörü yüzde 7,6 paya sahip oldu. Bu alanda en düşük harcama yüzde 0,07 ile kültür, eğlence, din ve kitle iletişim sektöründe yapıldı.

AKADEMİ LİDERİ SAĞLIK

Yükseköğretim harcamaları incelendiğinde, geçen yıl sağlık bilimleri yüzde 33,2 ile Ar-Ge’de en çok harcamanın yapıldığı alan olarak dikkati çekti. Bu alanı yüzde 23,4 ile sosyal bilimler, yüzde 18,7 ile mühendislik, yüzde 12,6 ile beşeri bilimler ve yüzde 8 ile doğal bilimler takip etti.

Lasă un răspuns