AKP’den yeni ekonomik önlemler…

Ekonomik krizin ağırlığını hafifletmeye çalışan AKP hükümeti, ekonomiyle ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören teklifini TBMM’ye sundu. Yürürlük […]

Ekonomik krizin ağırlığını hafifletmeye çalışan AKP hükümeti, ekonomiyle ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören teklifini TBMM’ye sundu.

Yürürlük ve yürütme dahil 71 maddeden oluşan teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

– Yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim/hizmetlerde bedelin sonradan tahsil edildiği durumlarda kur farkları matraha dahil ediliyor.

– Sanayi yatırımlarında inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesi uygulaması 2019’da da sürdürülecek.

– İmalat sanayi yatırımları için sağlanan teşviklerin 2019’a kadar uzatılması öngörülüyor; Cumhurbaşkanı’na uygulamayı 5 yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanacak.

Kira artışı TÜFE ile hesaplanacak

– Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank’a yetki veriliyor.

– Kira bedelinin belirlenmesinde TÜFE, artış oranı olarak belirlenecek.

– DASK’ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda kurulacak bir anonim şirket üzerinden görev yürütülecek.

– Malullük aylığı alan emeklilere ödenen aylıklar için alt sınır bin TL olacak.

– İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılacak.

– Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans AŞ kurulacak.

– Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde 31 Ekim itibarıyla ödenmemiş ilaç/tıbbi malzeme alımlarına dair borçlar belirli şartlarla Hazine Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenecek.

– KİT’ler birbirine borç verirken yıllık yatırım/finansman programını gözeterek Hazine Bakanlığınca belirlenen usule göre hareket edecek.

– Sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla projelerde hizmet aksamaması için yüklenicilere idare onayına bağlı fesih/devir hakkı getirilecek.

– Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair istisna 2023 sonuna uzatılıyor.

– Şalgam suyu ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’den muaf tutulacak.

– Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak/çeşitlendirmek varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarındaki işlemleri nedeniyle lehe aldıkları paralar BSMV’den istisna tutulacak.

– Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

– Uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak finansal istikrar ve kalkınma komitesi kurulacak.

Konutta devlet katkısı artıyor

– Konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem hazine bakanlığınca yürütülecek.

– Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılıyor.

– Belediyelerce gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi için strateji ve bütçe başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulacak.

– Dışişleri bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında aracı hizmet alınmasına imkan tanınacak.

– Teklif yasalaştıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli tüm memurlar Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın ortağı olacak.

Source: Paraanaliz

Lasă un răspuns