Proiect: Cotă de 5% pentru vânzările de bunuri culturale prin casele de amanet, licitaţii, consignaţii şi anticariate

O cotă de 5% urmează să fie instituită de municipalitate, începând cu data de 1 iulie, asupra preţului obţinut din vânzările de bunuri culturale efectuate prin licitaţii, anticariate, consignaţii şi case de amanet, iar banii vor fi folosiţi pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, conform unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti până pe data de 4 iunie.

Conform proiectului, urmează să se instituie şi o cotă de 5% asupra preţului de vânzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publică şi introduse în circuitul comercial.

Cotele de 5% se vor adăuga la preţurile de vânzare ale bunurilor respective.

Cotele municipale pentru finanţarea activităţilor specifice de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil vor fi percepute persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară astfel de activităţi pe teritoriul Capitalei. Sumele vor fi virate către Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi vor fi utilizate pentru finanţarea activităţilor specifice de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil.

Persoanele fizice sau juridice de drept privat din municipiul Bucureşti proprietare ale bunurilor culturale mobile vor avea obligaţia de a depune lunar o declaraţie la Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic până la data de 15 a lunii următoare celei în care au fost efectuate vânzări/transferări de bunuri culturale mobile în proprietatea altei persoane, precum şi de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.

Depunerea peste termen a declaraţiei se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 1.500 – 2.500 lei. Nedepunerea declaraţiei se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 2.000 – 2.500 lei.

Nevirarea cotelor până la data de 15 a lunii următoare celei în care a fost efectuată vânzarea va atrage perceperea de majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor de plată neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună.

Potrivit expunerii de motive, adoptarea acestei hotărâri respectă dispoziţiile art. 51 din Legea 182/2000, potrivit cărora veniturile gestionate în regim extrabugetar pot proveni din donaţii; cota de 5% instituită de autorităţile locale asupra preţului de vânzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publică şi introduse în circuit comercial; cota de 5% instituită de autorităţile administraţiei publice locale asupra preţului obţinut din vânzările de bunuri culturale, efectuate prin licitaţii, anticariate, consignaţii şi case de marcat.

sursa: economica

Lasă un răspuns