Kaslowski: Dijital çözümleri hızla iş hayatımıza entegre etmeliyiz

COVID-19 döneminde uzaktan çalışma ve dijital çözümler konulu bir webinarda konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, „Dijital teknolojileri üretim ve iş yapış modellerimize hızla entegre etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

COVID-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri” başlıklı webinarın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski,”Dijital  teknolojileri üretim ve iş  yapış modellerimize hızla entegre etmemiz hem de bu teknolojileri  ülkemizde üretecek altyapıyı hızla  kurgulamamız gerekiyor” ifadesini  kullandı.

Kaslowski konuşmasında şunları söyledi:

„Covid-19 salgını ile dijitalleşme eğilimi büyük bir ivme kazandı. İş modellerimizin köklü bir değişime uğradığı bu dönemde  dijital  altyapı ve yetkinliklerin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir  kere daha fark ettik. Sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital  dönüşümü benimseyen  teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş  şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Bu tecrübe bizlere  iki önemli ihtiyacı bir kez daha açıklıkla gösterdi: hem dijital  teknolojileri üretim ve iş yapış modellerimize hızla entegre etmemiz  hem de bu teknolojileri ülkemizde üretecek altyapıyı hızla  kurgulamamız gerekiyor.

Yatırım ortamının sürdürülebilirliği açısından çok kritik olan bu  dönüşümün yüksek katma değer yaratmada ve ihracat potansiyelimizi  artırmada da önemli bir kaldıraç olacağına inanıyoruz.

Şirketlerin bir strateji temelinde belirleyecekleri dijital  dönüşüm yol haritaları, sağlıklı bir uygulama sürecinin yanı sıra  yatırımların geri dönüş hızı açısından da önemlidir. Vergi  düzenlemeleri, teşvik mekanizmaları ve risk sermayesi fonları  kurulması şeklinde dijital dönüşüm yatırımlarını cazip hale getirecek  düzenlemeler de bu süreci etkili bir şekilde ivmelendirecektir.

TÜSİAD bünyesinde farklı alanlardaki çalışmalarımızı bu dönüşümün  etkili bir şekilde hayata geçmesine katkı sağlama hedefi ile  gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla gerek yurt dışı temsilciliklerimiz  gerekse üyesi olduğumuz Avrupa iş dünyasının temsil kuruluşu Business Europe aracılığıyla küresel gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.

Avrupa Birliği yeni büyüme stratejisini dijital ve karbon nötr  olma hedefleri üzerinden belirledi. Buna hizmet edecek dijital  altyapıyı inşa etmek üzere 2021-27 dönemi için 9.2 milyar Euro’luk  kapsamlı bir „Dijital yatırım programı”[2] nı yürürlüğe koydu. Bu  program yeni normalin dijital bileşenlerinin bir iz düşümü şeklinde: „super-computing”, „yapay zeka”, „siber güvenlik ve güven”, „dijital  teknolojilerin yaygın kullanımının garanti edilmesi” ve „ileri dijital  becerilerin kazandırılması” artık küresel düzenin parçası olan tüm  ekonomiler için öncelikli planlama alanlarını oluşturuyor. Bu zorlu  rekabet ortamında küresel değer zincirinin güçlü bir parçası olarak  devam edebilmemiz için dijital dönüşümü odağa alan bütüncül  politikaları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. Bu yönde gerekli  yatırımların yapılmasını kamu ve iş dünyası arasında güçlü bir sinerji  ile mümkün kılmalıyız. Geniş bant iletişim ağ ve hizmet altyapısının  güçlendirilmesinden, özgürce bilgiye erişimin güvence altına  alınmasına  kişisel verilerin korunmasından, KOBİ’lerin teknoloji  kullanımının yaygınlaştırılmasına kadar geniş bir alanda etkin  uygulamayı sağlamalıyız.

Bu süreçlerde ülkemizin önemli bir potansiyelini de titizlikle ele  almalıyız: dinamik genç neslimizi yazılım ve uygulama geliştirme  alanları için güçlü bir şekilde cesaretlendirmeliyiz. Genel olarak  dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılmasının yanı sıra dijital dönüşüm  için bilgi teknolojileri alanında yetkinliği artıracak programlara hız  vermeliyiz. İnsan kaynağının niteliğine dijital çağa uygun şekilde  yapacağımız yatırımlar ülkemizin cazibesini de kuşkusuz artıracaktır.”

SURSA:https://www.dunya.com/ekonomi/kaslowski-dijital-cozumleri-hizla-is-hayatimiza-entegre-etmeliyiz-haberi-601151

Lasă un răspuns