DEMOKRASİ VE HANEDANLIK SİSTEMİNİN SIRLARI

ÇALIŞKAN, LİYAKATLİ VE İYİ KALPLİ İNSANLAR ÜLKE YÖNETİMİNDE YER ALMALIDIR, AMA BU NASIL OLACAK?
Demokrasi ile yönetilen ülkelerin kalkınma sırrı budur.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ hariç Türk-İslam dünyasının geri kalmışlık nedeni de budur. Kendi ailesinin Hanedanlığına izin vermeyip İlk Cumhuriyeti 30 yıl süreyle Hz peygamber kurduğu halde, Maalesef Türk İslam dünyasında özgür ve demokratik seçimler yapılamıyor.
Oysa demokrasisi gelişmiş olan ülkelerde, İslamköylü Demirel, Malatyalı Özal ve Rizeli Kasımpaşalı Erdoğan özgür ve demokratik seçimlerle iktidara gelebilir.
Bu nedenle Türkiye sadece kendisi için değil tüm Türk İslam dünyası için Hazine değerindedir. Bu sistemi mutlaka korumalıyız ve en mükemmel hale getirmeliyiz ki sadece siyasette değil hem ekonomide hem devlet bürokrasisinde hem askeri bürokraside Çalışkan, iyi kalpli ve liyakatli insanlar olabilsin ve Büyük Türkiye’yi oluşturanbilsinler.
ÇÖZÜM:
Tabii ki bunu sağlamanın yolu Devlet Teşkilat Yasasında yeni düzenleme yapmayı gerektiriyor. Bu yasaya sadece bir madde konulması gerek. Madde şudur:
„Devlet yönetiminde en alttaki Memur ünvanından en üstteki Bakan ünvanına kadar yapılacak atamalarda asgari ölçüler aranır. Bir üst ünvanın bir alt ünvandan en az bir liyakat ölçüsü daha fazla olmalıdır. Her bakanlık bu ünvanlara dair asgari ölçüleri bir yönetmelikle düzenler.”
Sadece bu maddeyi Devlet Teşkilat Yasasına koyduğumuz zaman, bütün vatandaşlarımızın daha yetişmiş liyakatli ve iyi kalpli okul müdürleri, emniyet müdürleri, gümrük müdürleri, vergi dairesi müdürleri, kaymakamları, valileri, genel müdürleri, Bakanları olacaktır. Ayrıca bu makamlara gelebilmek için insanlar liyakat ölçülerini artıracaklardır. Mevcut sistemde, kalitenizi artırmaktan ziyade güçlü bir çevrenizin olması gerekiyor. Özgür seçimleri başardıysak bunu da rahatlıkla başarabiliriz.
İşte bu Türkiye’nin her alanda 10 kat daha hızlı büyümesi ve vatandaşın her alanda 10 kat daha iyi hizmet alması anlamına gelir. Elbette bu sistemi örnek alan Türk-İslam dünyasındaki devletler de kurtulur. Elbette kolay olmayacaktır. Kötüler hiçbir zaman kaliteli ve iyi kalpli insan istemeyecektir. Her toplum bunun için mücadele ederse kazanır. Yüce Allah „bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez” buyuruyor. Yani iyi kalplilerin kötü kalplilere karşı sıkı demokratik mücadele vermesi gerekiyor. Bu konuda kim olursa olsun, kendilerinden olan tüm seçilmiş liderlerine her tür katkı ve yardımı yapmaları gerekiyor.
Vebalimiz ne kadar büyük görüyorsunuz. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. A.A.
Ali AYGÜN
Sursa:https://www.facebook.com/317013955755892/posts/1076666353123978/

Lasă un răspuns