Oguz BERK

ZİBİDİ

Bu kelime genellikle hakaret, aşağılama anlamında kullanılır. Ben önce TDK sözlüğüne baktım: Zibidi, „Parasız, işsiz,…