Avrupa Birliği 20 yıla dağılacak mı?

Yapılan son araştırmalar Avrupalıların çoğunluğu Avrupa Birliği’nin önümüzdeki 20 yıl içerisinde parçalanacağını düşünüyor. Bu hafta yayınlanan araştırma raporu gösterdi ki…

Yapılan son araştırmalar Avrupalıların çoğunluğu Avrupa Birliği’nin önümüzdeki 20 yıl içerisinde parçalanacağını düşünüyor.

Bu hafta yayınlanan araştırma raporu gösterdi ki her ne kadar Avrupa Birliği üyeliğine dair destek hala yüksek olsa da bloğun geleceğine dair kötümserlik artıyor.

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler bölümü ve YouGov’un ortaklaşa hazırladığı ankete 14 AB üyesi ülkeden 60.000’den fazla kişi katıldı.

İspanya dışında kalan üye ülkelerden ankete katılan kişilerin çoğunluğunun AB’nin önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde dağılacağını düşündükleri görülüyor.

Fransa’da katılımcıların %58’i bloğun dağılacağını düşünmenin mantıklı olduğunu belirtirken, İtalyan ve Polonyalı katılımcıların %57’si aynı görüşü savundu.

İspanya’da bile katılımcıların %40’i birliğin dağılacağının düşünmenin gerçekçi olabileceği görüşündeler.

Avrupalıların çoğunluğu tek bir finansal piyasa şeklinde hareket etmenin çökeceğini, bu çöküşü serbest dolaşım ve çalışma haklarının kalkmasının izleyebileceğini belirtiyor.

Ankete katılan ülkelerin tümünde katılımcıların çok küçük bir bölümü genç jenerasyonun önceki kuşaklara göre daha fazla ekonomik fırsata erişimi olduğunu söylüyor.

Katılımcılar arasındaki geniş bir tabana yayılmış biçimde AB ülkeleri dışındaki insanlara göre finansal olarak daha az iyi durumda olunacağına dair güvensizlik dikkat çekiyor.

Yunanistan’da katılımcıların %70’i Avrupa ülkelerindeki diğer insanlara göre ekonomik fırsatlara daha az erişimleri olduğu görüşündeler.

Buna karşılık İspanya, İtalya ve Romanya’da katılımcıların yarısı böyle bir görüşü paylaşıyorlar.

Danimarka ve İsveç’te ise bu oran daha da düşük.

Bu ayın başlarında Eurobarometer tarafından yapılan araştırma Birleşik Krallık dışındaki Avrupalıların %68’inin ülkelerinin AB üyeliğinden avantaj sağladığını düşündüklerini ortaya koymuştu. Ki bu oran 1983’ten bu yana görülmüş en yüksek oran.

Anket katılımcılarının neredeyse %70’i oylama yapılma AB’de kalma yönünde oy kullanacaklarını belirtmişlerdi.

sursa: paraanaliz

Lasă un răspuns