Zi: 3 august 2019

Maaşlar uygun

ASLAN’IN yeni transferlerine verdiği yıllık ücretler, önceki senelere göre daha düşük. Rakamlar ise şöyle: Jean…